103 Results

排序方式:

€640,000.00

卧室: 3浴室: 3平方米起: 142

别墅, 房产投资

€640,000.00

卧室: 3浴室: 3平方米起: 142

别墅, 房产投资

€497,000.00

卧室: 4浴室: 4平方米起: 197

别墅

€497,000.00

卧室: 4浴室: 4平方米起: 197

别墅

€1,500,000.00
利马索尔超豪华六卧室别墅

卧室: 6浴室: 4平方米起: 500

别墅, 房产投资

€1,500,000.00

卧室: 6浴室: 4平方米起: 500

别墅, 房产投资

€850,000.00
拉纳卡的三卧室复式顶层公寓

卧室: 3浴室: 2平方米起: 136

公寓, 房产投资

€850,000.00

卧室: 3浴室: 2平方米起: 136

公寓, 房产投资

€1,450,000.00
帕福斯天堂般的五卧室别墅

卧室: 5浴室: 3平方米起: 246

别墅, 房产投资

€1,450,000.00

卧室: 5浴室: 3平方米起: 246

别墅, 房产投资

€99,500.00
帕福斯二、三间卧室公寓

卧室: 2浴室: 1平方米起: 83

公寓

€99,500.00

卧室: 2浴室: 1平方米起: 83

公寓

€2,600,000.00
尼科西亚令人赞叹的五卧室别墅

卧室: 5浴室: 5平方米起: 620

别墅, 房产投资

€2,600,000.00

卧室: 5浴室: 5平方米起: 620

别墅, 房产投资

€90,500.00
帕福斯华丽的ㄧ、二卧室公寓

卧室: 1浴室: 1平方米起: 63

公寓

€90,500.00

卧室: 1浴室: 1平方米起: 63

公寓

€675,000.00
法马古斯塔三卧室别墅

卧室: 3浴室: 1平方米起: 136

别墅, 房产投资

€675,000.00

卧室: 3浴室: 1平方米起: 136

别墅, 房产投资